Kontakt


Foto på forside: Nils Plum. Øvrige fotos: Lasse Winther

Kontakt

Annexgården, Skandrups Alle  7, Hareskovby, 3500 Værløse


Foreningen Annexgården Hareskovby drives frivilligt. Vi beder derfor om jeres forståelse for at huset kan lejes ud fordi en flok entusiater bruger deres fritid på at vi kan have et medborgerhus i Hareskovby. Vi håber I vil tænke på det, når I bruger huset. Indtægter fra huslejen går til indvendig vedligehold.

Kontakt vedrørende lån og udlejning


Leje se under fanebladet Udlejning. Al henvendelse vedr. forevisning, lån og udlejning sendes til mailadressen: leje@annexgaardenhareskovby.dk